Höganäs | Landskrona

Partnerskap med Sandvik i Svedala

I samband med att Sandvik i Svedala hade beslutet att de skulle renovera en av deras karusellsvarvar startade ett samarbetsprojekt där Höganäs Verkstad åtog sig att stötta upp med den kapaciteten som behövdes under tiden som deras karusellsvarv byggdes om. Projektet startades med utbildning av Höganäs Verkstads personal på plats i Svedala på de aktuella produkter som skulle köras i Landskrona.

Vid igångkörning kom en teknikgrupp från Svedala till Landskrona och verifierade alla nya detaljer efterhand som de kördes in i maskinerna. Projektet flöt på mycket bra med turbilar som hämtade och lämnade gods ett par gånger i veckan och uppföljning på kvailitet, leveranstid och kapacitet skedde varannan vecka under hela tiden.

Dela: