Höganäs | Landskrona

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Höganäs Verkstads AB, Bruksgatan 40, 263 39 Höganäs
Kontakt: Dan Söderberg, 0760-14 49 98, dan.soderberg@hverk.se

Organisationsnummer: 556215-8682


Höganäs Verkstads personuppgiftspolicy

Höganäs Verkstad värnar om den personliga integriteten. Alla, såväl våra kunder, leverantörer, samarbetspartners som medarbetare ska känna sig trygga när de anförtror oss personuppgifter och information. Höganäs Verkstad följer tillämpliga lagar och ser ett aktivt ansvarstagande som en naturlig utgångspunkt inom hela vår verksamhet.

Höganäs Verkstad ska se till att affärspartners som hanterar personuppgifter för företagets räkning är införstådda med sitt ansvar som personuppgiftsbiträde samt förstår Höganäs Verkstads ambition i enlighet med denna policy.

Kompetens

De som i sitt arbete hanterar personuppgifter ska ha kunskaper, kompetens, befogenheter och resurser för att kunna utföra uppgifterna på korrekt sätt.

Samverkan

En Personuppgiftsgrupp bestående av ledningsgruppen ska träffas årligen eller när behov uppstår för att långsiktigt arbeta med internrevision, riskbedömning och uppföljning av personuppgifts- och dataskyddsfrågor.

Dagligt proaktivt dataskyddsarbete

Samtliga medarbetare inom företaget arbetar utifrån bolagets riktlinjer för datainsamling och säkerställer att rättslig grund för varje slag av personuppgift är dokumenterat samt att behandlingsprinciper följs.


Behandling av personuppgifter från kunder och leverantörer

Höganäs Verkstad värnar om din personliga integritet. Denna skrift förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar uppgifter som vi får från våra kunder och leverantörer. De uppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress och fotografier.

Vad gör vi med din information?

Dina personuppgifter används i affärstransaktioner och kan förekomma som referens i kund- eller inköpsorder eller som kontaktperson i avtal eller tillverkningsunderlag. Dina uppgifter kan också sparas i kontaktlistor för e-post och telefon och användas till utskick av inbjudningar, julhälsningar och liknande.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vi kommer INTE att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina data inom EU/EES. Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina data på underlag för genomförda affärstransaktioner utan tidsgräns. Dina uppgifter i kontaktregister raderas i samband med att vi får upplysning om att du inte längre företräder det företag du står som kontaktperson för.


Behandling av personuppgifter från arbetssökande

Höganäs Verkstad värnar om din personliga integritet. Denna skrift förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar uppgifter som vi får från dig i samband med att du söker arbete hos oss. De uppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och fotografier.

Vad gör vi med din information?

Dina personuppgifter används i vår rekryteringsprocess. 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter om det anses nödvändigt i rekryteringsprocessen. Vi kommer INTE att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina data inom EU/EES. Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i max 3 år efter att den tjänst du sökt blivit tillsatt. Om du har lämnat personuppgifter utan att söka en specifik utannonserad tjänst sparar vi dessa i max 1 år.


Information om cookies

Vår webbplats använder cookies (kakor) för att förbättra användarupplevelsen och för att samla besöksstatistik (ingen personlig data). Vill du inte acceptera cookies, kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Ingen information överförs till någon tredje part.

Vill du veta mer om GDPR, så kan du läsa det här: www.datainspektionen.se