Höganäs | Landskrona

Affärsidé

Vi erbjuder Maskinbearbetning, Svets- och Plåtarbeten samt Industriservice med hög kvalitet och flexibilitet för att långsiktigt bidra till kundernas effektivitet och konkurrenskraft.

Pålitlig partner för din tillverkning

Höganäs Verkstad har lång erfarenhet av att tillverka maskinkomponenter och tar hand om hela kedjan från råmaterial till färdig produkt och distribution, inklusive industriservice så att din utrustning kan leva länge.

Via partners erbjuder vi konkurrenskraftig materialförsörjning av gjutna eller smidda ämnen som därefter bearbetas av oss. Maskinbearbetning av svetsade konstruktioner är också en av våra specialiteter. Här finns karusellsvarvning, arborrning, bäddfräsning, planslipning, horisontell CNC-svarvning och mycket mer – allt i våra två maskinverkstäder i Höganäs och Landskrona. Vi samarbetar dessutom med utvalda verkstäder för att kunna erbjuda alla dimensioner och andra maskintyper.

Under utvecklingsfasen har du tillgång till vår produktionstekniska kompetens så att tillverkningen kan optimeras. Därefter fungerar vi som ett engagerat bollplank och hjälper dig fortlöpande justera processer och hitta kloka lösningar.

Vi tar fram komplicerade detaljer med noggranna toleranser och kan göra avancerade mätningar av komponenter. Dina komponenter levereras med mätprotokoll för bästa kvalitetsuppföljning.

Vi utvecklar ständigt vår kompetens och investerar kontinuerligt i vår maskinpark för att kunna fortsätta vara ett marknadsledande företag när det gäller maskinbearbetning, svetsarbeten och plåtbearbetning.

Utöver vår omfattande kapacitet för nyproduktion utför vi industriservice. Vi installerar och monterar, reparerar och byter ut, både i våra verkstäder – och såklart – på plats hos dig.

 • Karusellsvarvning upp till tre meters diameter
 • Bäddfräsning
 • Arborrning
 • Horisontell CNC-svarvning
 • Planslipning
 • Blästring
 • Målning
 • Härdning
 • Svetsade konstruktioner med maskinbearbetade ytor

Bredd och spets i mer än 125 år

Allt börjar 1893. Höganäsbolaget har redan brutit kol i 100 år men bygger en verkstad för att klara alla tekniska utmaningar i ett mångsysslande företag. Utöver gruvdriften tillverkas lerkärl som efterhand ersätts med saltglaserat gods, tegel, rör, sanitetsgods, järnpulver och lite till.

Verkstaden ser till att det finns kompetens för alla tänkbara behov. Budet kör bygden runt med reservdelar och mekanikerna blir specialister på det mesta. Höganäs AB fokuserar så småningom sin verksamhet till produktion av järnpulver. Sedan 2005 är Höganäs Verkstad ett fristående bolag.

Höganäs Verkstad har fört den mångåriga traditionen vidare. Här finns fortfarande en imponerande bredd som kombineras med spetskompetens inom noggrant valda områden kompletterat med en väloljad serviceverksamhet.

Vi har ett 60-tal anställda, alla experter inom sitt specifika område. Vissa är allkonstnärer, som reparerar, underhåller och installerar maskiner hos kunder i närområdet. Andra har gedigen erfarenhet som fräsare, svarvare eller svetsare. Tillsammans klarar vi det mesta, från enskilda verkstadsprodukter och specialtillverkade plåtkonstruktioner till avancerade ytbehandlade maskindelar.

Samtidigt som vi samarbetar med miljardbolag på världsmarknaden hjälper vi fortfarande våra kunder på hemmaplan med installationer och service. På så sätt står vi alltjämt stadigt i den nordvästskånska lera som en gång bidrog till att Höganäs Verkstad startades.

Miljö- & Kvalitet

Miljöpolicy

Inom Höganäs Verkstad är arbetet för att skydda en god inre och yttre miljö ständigt i fokus.

Därför strävar vi alltid efter att:

 • Ständigt förbättra arbetet inom miljöområdet, där bindande krav, förordningar och tillståndsvillkor är minimikrav
 • Förebygga föroreningar, minska mängden restavfall och minska energiförbrukningen i företagets verksamhet
 • Ställa relevanta miljökrav på leverantörer av varor och tjänster
 • Klargöra var och ens miljöansvar och att säkerställa kompetensen som krävs för detta

Kvalitetspolicy

Höganäs Verkstads AB skall bedriva ständigt förbättringsarbete och därigenom av kunder och leverantörer upplevas som en utvecklande och tillförlitlig partner.

Vi skall alltid uppfylla eller överträffa kundens krav och förväntningar beträffande funktion, kvalitet, service och leveranstid.

För att uppnå detta skall vi tillse att :

 • vi uppfyller alla tillämpliga krav
 • vår utrustning har rätt teknisk nivå
 • våra processer är tydliga och stabila
 • våra medarbetare har god kompetens
 • Höganäs Verkstad uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Arbetsmiljöpolicy

Personsäkerhet har högsta prioritet på Höganäs Verkstads AB.

Vi genomför kontinuerligt riskanalyser på våra maskiner och vår verksamhet för att identifiera och åtgärda eventuella orsaker till tillbud och olyckor. I samband med detta genomförs utbildningar samt uppföljning av utfall.
Alla tillbud och olyckor som inträffar skall rapporteras och utredas så att vi kan vidta åtgärder.

Inför arbetet skall varje anställd tänka igenom arbetsuppgifterna, identifiera eventuella faror och bedöma riskerna. Därefter skall man vidta de åtgärder som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Varje anställd har rätten och skyldigheten att stoppa ett arbete som riskerar säkerheten.
Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Take-5 säkerhet

För att förstärka säkerheten för våra montörer när de arbetar hos våra kunder så har vi infört en Take-5 checklista.

Listan består av ett tjugotal frågor som vi tagit fram genom riskanalyser och många års tillbuds-rapportering. Svaren dokumenteras inför varje nytt arbete och blir sedan en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

De 5 säkerhetsstegen

 1. Identifiera faror.
 2. Bedöm riskerna.
 3. Kontrollera riskerna.
 4. Registrera dina resultat.
 5. Granska kontrollerna.