STORT PROJEKT

Alla bilder är klickbara för större storlek.

I februari levererade vi ett av våra större plåtprojekt genom tiderna.

En 16 m lång reaktor och med en diameter på > 2,5m transporterades till vår kund i Malmö.

Många av våra specialiteter användes i projektet, bl a Valsning, svestsning, karusellsvarvning och projektledning.