Kvalitet och Miljöpolicy

Höganäs Verkstads AB ska bedriva ett ständigt förbättringsarbete och därigenom av kunder och leverantörer upplevas som en utvecklande och tillförlitlig partner.

Vi ska alltid minst uppfylla de med kunden överenskomna kraven beträffande funktion, kvalitet och leveranstid.

För att uppnå detta ska vi se till att vår utrustning har rätt teknisk nivå, våra processer är tydliga och stabila samt att våra medarbetare har god kompetens.

Vi är certifierade enligt ISO 9001-2008, EN 1090 och ISO 3834-2.

Se våra certifikat:

Höganäs Verkstad ISO 9001-2008

Höganäs Verkstad EN1090-2

Höganäs Verkstad ISO 3834-2

 

Säkerhetspolicy

Personsäkerhet har högsta prioritet på Höganäs Verkstads AB.

Varje anställd har rätt och skyldighet att stoppa ett arbete som riskerar säkerheten.

Hos Höganäs Verkstads AB är arbetet för en inre och yttre miljö viktigt. Därför försöker vi kontinuerligt att

  • förbättra arbetet inom miljöområdet, där lagar, förordningar och tillståndsvillkor är minimikrav,
  • förebygga föroreningar, minska mängden restavfall och minska energiförbrukningen i företagets verksamhet,
  • ställa relevanta miljökrav på leverantörer av varor och tjänster,
  • klargöra vars och ens miljöansvar och säkerställa att den kompetens som krävs för detta ges,
  • informera om företagets miljöpolicy till kunder, leverantörer och andra externa intressenter