VAD ÄR EN 1090?

EN 1090 är ett kvalitetssystem som garanterar att vi följer alla kvalitetskrav som lagen kräver.

Det borde kännas självklart att stålkonstruktioner, framförallt i byggnader följer alla kvalitetskrav, men tyvärr är det inte alltid fallet. Bärverksdelarna
måste vara CE-märkta, men efterlevnaden är långt ifrån tillfredsställande.

 

För att få CE märka en produkt krävs det att det tillverkande företaget är certifierat enligt EN 1090.

 

CE-märkningen omfattar bärande takplåt, bärande väggreglar, takåsar till fackverk, pelare och balkar för byggnader, broar, cisterner, silos, torn och
master.

 

CE-märkningen ska göras av all tillverkning, även mindre arbeten som utförs av stålleverantörer.

Broschyr - EN1090 PÅ riktigt
EN1090 Svetsning

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT?

Kvalitessäkring
EN 1090 kraven har uppkommit eftersom stålkomponenter i byggnader har definierats som säkerhetskritiska.

 

Ursprungsmärkning
Som inköpare, beställare eller liknande är det viktigt att anlita certifierade stålbyggare. Vi anvarar
för allt material vi köper in till vår verkstad och garanterar kvaliten i våra produkter.

 

Certifiering
Med CE-märkningen intygar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller vissa grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper, samt att man följer en föreskriven kontrollprocedur

Kvalitet kan inte kontrolleras in i en produkt, den måste byggas in.

rätt från början

Det blir snabbt rörigt när det är nya rutiner. Därför kan det vara tryggt att anlita någon som har erfarenhet och som finns lokalt.

Vi har även många större kunder i landet och även utomlands.

Diagrammet nedan visar en förenklad version av hur projekthanteringen fungerar kring vårt arbete med EN 1090.

EN1090 Förenklad Projektbeskrivning

VI ÄR CERTIFIERADE ENLIGT ISO 3834 och EN 1090

  • 1090-1
  • 1090-2
  • 3834-2

Detta innebär att Höganäs Verkstad är certifierade att utföra svetsning av bärande stålkonstruktioner i egen verkstad och på montageplats.

Vi har både kompetensen och utrustningen att klara av även tyngre jobb där många mindre företag brister antingen i plats eller i hanteringen av tungt gods, vilket gör oss ganska unika på marknaden.

Lagen säger:

Sedan 1 juli 2014 måste det finnas CE-märke och prestandadeklaration då bärverk i stål produceras i verkstad, sker produktion utanför verkstad gäller givetvis SS-EN 1090-2 fortfarande.

Som inköpare, beställare eller liknande är det därför viktigt att anlita certifierade stålbyggare.

VAD ÄR EN KOPPLING MELLAN ISO 3834 och EN 1090?

EN 1090 säger att svetsningen skall ske enligt ISO 3834. Beroende på utförandeklass (EXC) så gäller följande nivå på ISO 3834:

EXC 1: ISO 3834-4
EXC 2: ISO 3834-3
EXC 3: ISO 3834-2
EXC 4: ISO 3834-2

Vad är utförandeklass och vem bestämmer det?

Det finns fyra utförandeklasser (EXC 1-4) där 1 är den enklaste och 4 den mest avancerade. Det är konstruktören som bestämmer utförandeklass med hjälp av Eurocoder.

Utförandeklasserna ser ungefär ut som följande:

EXC 1: Skärmtak, räcken, djurstallar, carport (givet mindre än S 355).
EXC 2: Lager, kontor, hus.
EXC 3: Dynamiskt påkända konstruktioner, broar, riktigt stora hus.
EXC 4: Kärnkraft, stora arenor.

Vi är certifierade att utföra EXC 1, EXC 2 och EXC 3.

SVE VERSION ENG VERSION