GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU (Fr.o.m. 2018-05-25) och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt.

Här hittar ni våra villkor kring:

  1. Personuppgiftspolicy.
  2. Behandling av personuppgifter från kunder och leverantörer.
  3. Behandling av personuppgifter från arbetssökande.

Personuppgiftspolicy

LÄS MER

Kunder & Leverantörer

LÄS MER

Arbetssökande

LÄS MER