Tony Blomqvist är vår nye Servicechef

Äntligen har vi hittat vår nye Chef för vårt team inom Industriservice!

Valet föll på Tony Blomqvist som har gjort en utmärkt insats som Produktionsledare för vår Plåtverkstad de senaste åren. Tony har antagit utmaningen att lyfta Serviceaffären och kommer att lägga fokus på att utveckla affären tillsammans med kollegorna och våra kunder och samarbetspartners.