Ny VD för Höganäs Verkstads AB

Dan Söderberg

Höganäs den 1 November, 2022

INFORMATION – HÖGANÄS VERKSTADS AB

Till ny VD för Höganäs Verkstads AB har Dan Söderberg utsetts.

Dan har varit anställd i bolaget sedan 9 år tillbaka varav de senaste 3 åren med ansvar för Affärsområde Maskin, och har tidigare varit verksam inom flera olika industriföretag.

Dan har gedigen industriell erfarenhet från olika roller och ansvarsområden bl a från produktion, teknik, kvalitet och marknad/försäljning. Han har också lång erfarenhet av att samarbeta med stora och krävande industriföretag som verkar i en internationell miljö.

Höganäs Verkstad har haft en fortsatt positiv utveckling under senare delen av 2021 samt 2022 efter en ansträngande period under pandemiåren 2020/2021.

De stora utmaningarna har varit när det gäller materialförsörjning och rekrytering av ny personal samtidigt som det har varit en god efterfrågan från såväl befintliga som nya kunder.

Vi önskar Dan lycka till med sina nya utmaningar.

Vänligen kontakta oss vid frågor.

Höganäs 2022-11-01

Niclas Pedersen
Styrelseordförande
Mobil: +46 709 780 235
Mail: niclas.pedersen@hverk.se

Dan Söderberg
VD
Mobil: +46 760 144 998
Mail: dan.soderberg@hverk.se