FÖRSTÄRKNING NR 3 I HÖGANÄS

Oscar Pålsson har slutfört sina studier till gymnasieingenjör på Kullagymnasiets T4. Oscar kommer framöver att vara en viktig del i vår Maskinverkstad i Höganäs.

Välkommen säger vi till Oscar!