1090 PÅ RIKTIGT

Broschyr - EN1090 PÅ RIKTIGT

VAD ÄR EN 1090?

EN 1090 är ett kvalitetssystem som garanterar att vi följer alla kvalitetskrav som lagen kräver.

Det borde kännas självklart att stålkonstruktioner, framförallt i byggnader följer alla kvalitetskrav, men tyvärr är det inte alltid fallet. Bärverksdelarna
måste vara CE-märkta, men efterlevnaden är långt ifrån tillfredsställande.

 

LÄS MER

LADDA NER BROSCHYR