Organisationsförändringar Höganäs Verkstad AB

Bild Dag Richardsson

Efter 8 år som VD för Höganäs Verkstads AB har Dag Richardsson och bolagets styrelse gjort en överenskommelse om att avsluta samarbetet.

För att underlätta i den här förändringen kommer Dag att stå till bolagets förfogande under en övergångsperiod.

Dag har gjort ett bra arbete och bidragit till den starka tillväxten i bolaget. Nya relationer och affärer har etablerats under de senaste åren inom t ex robotsvetsning, industriservice samt etableringen av vår maskinverkstad i Landskrona.

Denna utveckling har inneburit att företaget har vuxit snabbt vilket dock även har pressat tillbaka lönsamheten i bolaget.

Fokus framöver kommer att vara att konsolidera bolaget på den nya nivån och därefter fortsätta att jobba med tillväxten.

Ny VD för Höganäs Verkstads AB blir Niclas Pedersen som för närvarande är Styrelsens ordförande.

Styrelsen för Höganäs Verkstads AB

Länk till PDF