Vi är certifierade enligt ISO 1090 och ISO 3834

  • 1090-1
  • 1090-2
  • 3834-2

Detta innebär att Höganäs Verkstad är certifierade att utföra svetsning av bärande stålkonstruktioner i egen verkstad och på montageplats.

Vi har både kompetensen och utrustningen att klara av även tyngre jobb där många mindre företag brister antingen i plats eller i hanteringen av tungt gods, vilket gör oss ganska unika på marknaden.

Lagen säger:

Sedan 1 juli 2014 måste det finnas CE-märke och prestandadeklaration då bärverk i stål produceras i verkstad, sker produktion utanför verkstad gäller givetvis SS-EN 1090-2 fortfarande.

Som inköpare, beställare eller liknande är det därför viktigt att anlita certifierade stålbyggare.

Vad är kopplingen mellan ISO 3834 och EN 1090?

EN 1090 säger att svetsningen skall ske enligt ISO 3834. Beroende på utförandeklass (EXC) så gäller följande nivå på ISO 3834:

EXC 1: ISO 3834-4
EXC 2: ISO 3834-3
EXC 3: ISO 3834-2
EXC 4: ISO 3834-2

Vad är utförandeklass och vem bestämmer det?

Det finns fyra utförandeklasser (EXC 1-4) där 1 är den enklaste och 4 den mest avancerade. Det är konstruktören som bestämmer utförandeklass med hjälp av Eurocoder.

Utförandeklasserna ser ungefär ut som följande:

EXC 1: Skärmtak, räcken, djurstallar, carport (givet mindre än S 355).
EXC 2: Lager, kontor, hus.
EXC 3: Dynamiskt påkända konstruktioner, broar, riktigt stora hus.
EXC 4: Kärnkraft, stora arenor.

Vi är certifierade att utföra EXC 1, EXC 2 och EXC 3.

Våra intyg i pdf format