Kontakt – Administration, Ledning, Kvalitet och Ekonomi

Bild Dag Richardsson

Dag Richardsson
VD

0705-35 71 25
dag.richardsson@hverk.se

Dan Söderberg

Dan Söderberg
Verkstadschef / Platschef Landskrona

0760-14 49 98

dan.soderberg@hverk.se

Anna Carlsson
Ekonomichef

0703-42 98 86
anna.carlsson@hverk.se

Cecilia Jönsson
Administration

042-33 82 00
cecilia.jonsson@hverk.se

Kenneth Henrysson

Kenneth Henrysson
Kvalitetschef

0705-31 25 38

kenneth.henrysson@hverk.se