Industriunderhåll Höganäs Verkstad

Niclas Johansson

Industriunderhåll Höganäs Verkstad

I samband med att Magnus Westman lämnade rollen som servicechef på Höganäs verkstad så har det uppstått en vakans. Magnus önskade att återgå till att bli en (Ledande) medarbetare i gruppen, och Andreas Båge, som jobbat med Magnus under hösten och våren, kommer att börja på Mekano i mitten av april.

Den annons på Servicechef som vi har lagt ut är tänkt att fylla denna vakans. Vi har dock i det korta perspektivet bestämt oss för att ge en intern lösning chansen, för att se om den kan fungera.

Niclas Johansson tar över ansvaret för vår resursplanering. Han blir spindeln i nätet och är därmed den som man kontaktar när det gäller bokning och planering av uppdrag och servicetekniker.
Niclas har varit en del av vår servicegrupp sedan 2013, och känner gruppen och våra kunder väl.
Niclas J nås på niclas.johansson@hverk.se eller 072 728 39 03.

Fakturering, offerter, ”Titta på jobb” samt övrig administration kommer att skötas av Niclas Kingwall. Niclas K är även kontaktperson för vår reparationsavdelning.

Niclas K har stor teknisk kompetens och har varit på vårt företag i olika roller sedan 2011.
Niclas K nås på niclas.kingwall@hverk.se eller 073 038 78 72.

Bakom Niclas finns även Fredrik Hansson och Tony Blomqvist för att stötta med offerter och liknande frågor.

Jag hoppas att denna lösning skall fortsätta att ge våra kunder den service och support som de är vana vid.

Höganäs 2019-04-03

Dag Richardsson
VD
dag.richardsson@hverk.se
070 535 71 25